OTTHONFELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁS 2021

Otthonfelújítási támogatás 2021

 

Ki igényelheti a támogatást?

 A támogatást minden gyermeket nevelő szülő igényelheti. A rendelet kimondja, hogy a magzat is gyermeknek számít a betöltött 12. várandóssági hetet követően, illetve az örökbefogadott vagy vér szerinti 25 év alatti eltartott gyermek(ek). Nincs életkori határ, amennyiben a gyermek fogyatékkal él, megváltozott munkaképességű vagy jogosult otthongondozási díjra.

 

Milyen ingatlanra igényelhető a támogatás?

A kormányrendelet szerint minden Magyarország területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban nyilvántartott ingatlan, valamint tanya, vagy birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületeinek felújítására igényelhető a támogatás.

 

Igénylés feltételei

Az igénylés feltétele, hogy az igénylő(k) saját, vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket neveljenek háztartásukban és valamennyien legalább egy éve a felújítással érintett lakásban rendelkezzenek lakóhellyel. Az igénylő(k), valamint velük együtt élő kiskorú gyermekeik együttes tulajdoni hányada érje el legalább az 50%-ot. A lakcímet igazoló hatósági igazolványon lakóhelyként feltüntetett cím fogadható el, a tartózkodási hely címén lévő lakás felújítására a támogatás nem vehető igénybe. Kivételt képez, ha az építkezés miatt friss a használatba vételi engedély és ennek okán nem tudtak még bejelentkezni az ingatlanba, illetve az egy évnél fiatalabb gyermekek és magzatok esetében az egy éves lakóhely feltételét nem szükséges teljesíteni.

Melyek az igénylés további feltételei?

 • Az igénylő vagy együttes igénylés esetén legalább az egyikük rendelkezzen egy év társadalombiztosítási jogviszonnyal.
 • Az igénylő, együttes igénylés esetén házastársa vagy élettársa sem rendelkezhet az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozással.
 • A Rendeletben meghatározott építési tevékenységekre vonatkozóan a kivitelezést végző vállalkozóval 2021. január 1-je után megkötött szerződéssel kell rendelkeznie az igénylőnek.
 • A felújítási munkákat 2021. január 1-je után kiállított és teljesített számlák másolatával kell igazolni. A számláknak vagy az igénylő, vagy együttes igénylés esetén házastársa/élettársa nevére és címére kell szólniuk.
 • Olyan számla nem fogadható el a felújítási tevékenységek vállalkozási díját, illetve a felhasznált anyagköltségét illetően, amelyeket az igénylő a felújítással érintett lakás vonatkozásában a Falusi CSOK kapcsán már elszámolt vagy elszámolni kíván.
 • Átutalással teljesítendő számlák esetén igazolni kell a számla kiegyenlítését a banki átutalást igazoló dokumentum vagy a fizetési számlakivonat (bankkivonat) másolatával, amelyen egyértelműen beazonosíthatók az egyes kiegyenlített számlák tételei.
 • Nagyon fontos feltétel, hogy a kérelemhez valamennyi szükséges nyilatkozatot az igénylő megfelelően kitöltse és a kérelmével együtt nyújtsa be a Kincstárhoz.

 

Milyen felújítási tevékenységekre igényelhető a támogatás?

 • víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje,
 • fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
 • fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
 • az épület külső festése, színezése, valamint szigetelése, utóbbinál ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
 • a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,
 • tető cseréje, felújítása, szigetelése,
 • égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,
 • klímaberendezés beépítése, cseréje,
 • napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,
 • belső tér felújítása, ideértve

o a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását,

o a galériaépítést,

o a belső lépcső kialakítását és cseréjét,

o a szaniterek beépítését vagy cseréjét,

o a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét,

o a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását,

o a lámpák vagy világítótestek beépítését vagy cseréjét,

 • a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,
 • kerítés építése,
 • gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,
 • terasz, loggia, erkély, előtető építése,
 • térburkolat készítése, cseréje,
 • télikert kialakítása,
 • amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül, a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 9. § (10) bekezdésében meghatározott akadálymentesítési munkák,
 • alapozási szerkezet megerősítése,
 • beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje, valamint
 • használati melegvíz rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is.

 

Mekkora az igényelhető támogatás maximális összege?

A támogatás maximálisan igényelhető összege a lakás felújítására fordított költségeknek legfeljebb az 50%-a lehet, amely nem lehet több, mint 3 000 000 Forint. Fontos odafigyelni arra a szabályra, miszerint a Kincstár által kiutalt támogatás összegében a vállalkozási díj és az anyagköltség 50-50%-ban oszlik meg. Tehát a benyújtott kérelemhez csatolt számlák között feltétlenül kell lennie minimum 25-25 % vállalkozási díjat és anyagköltséget tartalmazó számlának.

Például:

Felújítás teljes költsége: 6.000.000,- Ft
Anyagköltség: 4.500.000,- Ft
Munkadíj: 1.500.000,- Ft
Kifizethető támogatás: 3.000.000,- Ft

Tekintettel arra, hogy a támogatás összegében az anyagköltség és a munkadíj arányának 50-50 %-nak kell lennie, ami 1.500.000 - 1.500.000 Ft-tal teljesül, jár a maximális összeg.

 

Meddig lehet benyújtani a támogatási igényt?

A támogatást 2021. január 1-től 2022. december 31-ig lehet igényelni. Fontos, hogy csak a 2021 január 1-je után megkezdett munkálatok után jár, és kizárólag a lakáson végzett felújítás befejezését és a számlák kifizetését követően lehet az igényt benyújtani. Több számla esetén az igénylési határidő számításánál a legutolsó kifizetési időpontot fogják alapul venni a Magyar Államkincstár munkatársai, akikhez a szükséges dokumentációt, illetve a számlákat az utolsó számla kifizetését követő 60 napon belül be kell nyújtani. Ha a felhasznált anyagot is a vállalkozó biztosítja az igénylőnek, akkor a számlán ezeket egyesével kell részletezni.

Bővebb tájékoztatás a Magyar Államkincstár oldalán található.